Unit4 Multivers 10.7 beschikbaar


Unit4 Multivers versie 10.7. is sinds afgelopen vrijdag beschikbaar. Indien u werkt met Unit4 Multivers Online, dan zult u bij het inloggen automatisch beschikken over deze nieuwe release. Indien u nog werkt met een geïnstalleerde versie van Unit4 Multivers, dan kunt u de nieuwste versie opvragen bij onze servicedesk.


In versie 10.7 zijn diverse nieuwe functionaliteiten opgenomen die het werken met Unit4 Multivers nog flexibeler en efficiënter maken. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de wijzigingen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de releasenotes, die bij ons op te vragen zijn.

Functionele wijzigingen

+ Afsluiten en heropenen van periodes, rekeningkaartjes en boekjaren:

Er zijn diverse handigheidjes opgenomen waaronder de mogelijkheid om (definitief) afgesloten periodes, rekeningkaartjes of boekjaren gecontroleerd te kunnen heropenen.
 

+ Gebruik betaaldatum flexibeler:

De betaaldatum in de betaalbaarstelling kan flexibeler ingesteld worden. Daarmee wordt het eenvoudig mogelijk om de betaling op basis van een vaste datum of op basis van de vervaldatum van de factuur uit te laten voeren.
 

+ De elektronische factuur uit Unit4 Multivers slaagt voor UBL ketentest:

Sinds versie 10.6 van Unit4 Multivers is het mogelijk om rechtstreeks elektronische facturen in het UBL formaat per e-mail te verzenden. Uiteraard worden deze e-mails ook voorzien van een PDF factuur die voor de ontvanger leesbaar is. Factureren in het UBL formaat heeft als voordeel dat de factuur door de ontvanger sneller verwerkt (en betaald) kan worden. De UBL factuur die vanuit Unit4 Multivers wordt verstuurd moet aan hele stringente voorwaarden voldoen. De UBL factuur die wij vanaf versie 10.7 mee zullen leveren is recentelijk geslaagd voor de UBL ketentest waar, naast Unit4, meerdere leveranciers van boekhoudsoftware aan deelnemen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ublketentest.nl.
 

+ Bestaande inkooporders (gedeeltelijk) aanpasbaar:

Op verzoek is het in het scherm van inkooporders vanaf versie 10.7 mogelijk om regels toe te voegen of te verwijderen bij niet volledig afgehandelde inkooporders. Ook zijn enkele velden van (deels) afgehandelde inkooporderregels nog aanpasbaar. Ofwel, de eindgebruiker heeft meer flexibiliteit in het inkooporderproces.
 

+ Niet-financiële kengetallen:

Unit4's nieuwe strategie voor productontwikkeling is gefocused op SMAC. Dit staat voor Social, Mobile, Analytics en Cloud. Dit zijn vier grote thema’s die op dit moment spelen in de ontwikkeling van moderne ERP en Accounting applicaties. Enkele voorbeelden van features die in Unit4 Multivers reeds terug te vinden zijn; de CRM App, de YouTube integratie en uiteraard de volledige Cloud propositie. In versie 10.7 is veel aandacht besteed aan de A van Analytics. Binnen de functionaliteit van componenten en kengetallen zijn meer en flexibelere analysemogelijkheden toegevoegd. Zo is er de mogelijkheid ingebouwd om niet-financiële kengetallen inclusief normen en benchmarks vast te leggen. Via de Management Assistent zijn er vervolgens op een overzichtelijke wijze de resultaten van te zien, onderverdeeld in zelf te definiëren hoofd- en subgroepen. Op deze manier wordt het mogelijk om met Unit4 Multivers vergaande subadministraties vast te leggen en overzichtelijk informatie gepresenteerd te krijgen. Hiermee zult u in staat zijn om met Unit4 Multivers nog beter grip op uw bedrijfsvoering te krijgen. De inrichting van de niet-financiële kengetallen vraagt wel om gedegen kennis van de applicatie en zal door een getrainde consultant uitgevoerd moeten worden. U kunt hiervoor contact opnemen met UNIDIS of uw Unit4 Reseller.
 

Einde ondersteuning oudere versies

Met de release van versie 10.7 stopt de supportondersteuning op oudere versies van Unit4 Multivers. Dit geldt voor alle versies lager dan versie 10.3.1. Indien u nog gebruikmaakt van een versie lager dan 10.3.1656.13667 (dit kunt u controleren door in Unit4 Multivers de functietoets F12 in te toetsen) dan adviseren wij u om de laatste versie kosteloos bij ons op te vragen en deze te installeren. Wanneer u bent overgestapt naar de laatste versie kunt u bovendien direct gebruikmaken van alle nieuwe functionaliteiten die UNIT4 de laatste releases aan Unit4 Multivers heeft toegevoegd (lees hiervoor de releasenotes, die op aanvraag door ons verstrekt zullen worden).

arrowUp

Terug naar boven