Referentie GrootboekSchema (RGS); vooruitgang of fatamorgana?


Door: Roos Timmermans (UNIT4)

Het is heel verleidelijk om het Referentie GrootboekSchema (RGS) een standaardrekeningschema te noemen. Dit is aperte onzin. RGS is een ‘referentieschema’. Of zoals de meeste van jullie kennen van de bekende rapportageapplicaties een standaard ‘codeschema’, maar dan op een landelijk- ofwel Nederlands-niveau. Het RGS zelf zal al voor de nodige efficiency binnen de verschillende processtappen zorgen. In combinatie met de eraan gerelateerde SBR/XBRL rapportage zal het leiden tot optimalisatie van de gehele keten. Is dit échte vooruitgang of wederom een fatamorgana? 

Door alle rekeningschema’s te koppelen aan RGS kan de uitwisseling naar een volgende processtap of uitvragende partij eenvoudiger. Degene die de gegevens invoert, hoeft nog maar eenmalig bij de bron een plaatsbepaling vast te leggen. Rapportages zijn, mits de bronapplicaties over voldoende informatie beschikken, direct hierop af te stemmen. Bovendien ontstaan dankzij RGS betrouwbaardere rapportages. RGS leent zich ook om consolidatie- en benchmarkrapporten mee te beschrijven. Dat zijn de voordelen en daarin kan ik me vinden.

Enorme lastenverlichting
De overheid beloofde een aantal jaar geleden dat mkb-ers door gebruik van XBRL/SBR een enorme lastenverlichting van 25 procent zouden realiseren. Ondernemers konden tegelijk profiteren van de 1-op 4-gedachte: één keer mappen aan de bron en dan 4 keer gebruiken: voor rapportage aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de banken.

Zoals u toen al vermoedde, maar nu zeker weet, was dit een fatamorgana. Een btw-aangifte komt uit een financiële applicatie, een publicatierapport uit een rapportage-tool en een aangifte vpb uit fiscale software. Voor die laatste rapportage zijn uiteraard ook financiële gegevens nodig. Gegevens die afkomstig zijn uit een financiële applicatie, maar dat is een klein deel van de benodigde en uiteindelijk uitgevraagde fiscale gegevens.

Ikea-model
XBRL/SBR bleek te ingewikkeld voor onze bonte verzameling rekeningsschema’s. Bovendien zijn de diverse bronapplicaties de oorzaak voor de complexiteit van XBRL/SBR. Niet alle SBR/XBRL rapportages zijn vanuit één bronapplicatie te realiseren. RGS zou wél de superconverter zijn die informatie uit alle rekeningsschema’s geschikt maakt voor de rapportage-eisen van de uitvragende partijen. Door een RGS-code zo snel mogelijk aan rekeningen te koppelen, deze als ‘meta-data’ mee te geven in een export/import, zijn vervolgstappen, zoals die vpb aangifte, te optimaliseren. Immers de plaatsbepalingen (balans versus winst-en-verliesrekening/kosten) zijn dan allemaal al vastgelegd en bekend bij de (eerste) bron. Daarop kunnen andere vervolgstappen gemakkelijk voortborduren. RGS is daarmee het standaardgereedschap in het Ikea-model. Op basis van een handleiding en de benodigde onderdelen komt iedereen met behulp van standaard gereedschap altijd tot hetzelfde eindproduct.

Op basis van een financiële (bron)applicatie (handleiding) en de benodigde financiële input (onderdelen) komt iedereen met behulp van RGS (standaard gereedschap) tot hetzelfde SBR-rapport (eindproduct).

Ik kan iedere accountant van harte aanbevelen om met RGS te gaan werken. Ja, je moet er wel wat voor doen. Ikea-meubels in elkaar zetten, gaat ook niet vanzelf. Ten eerste moet uw financiële software er klaar voor zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om uw grootboekadministraties eenmalig te mappen aan het RGS-schema. Hoe je dit doet, is te lezen op www.referentiegrootboekschema.nl. Of RGS vooruitgang is, durf ik nu vanuit technisch oogpunt keihard te bevestigen. Maar het succes valt of staat bij het gebruik. U bepaalt het succes dus. Er moet nog een RGS-beheergroep komen. maar er wordt hard gewerkt om die regiefunctie op te zetten.

RGS als katalysator van SBR
RGS zou je kunnen zien als een katalysator voor SBR. Het doel is en blijft SBR/XBRL! De noodzaak voor het gebruik van RGS zal als het goed is langzaam verdwijnen, zodra XBRL-GL  (XBRL op mutatie/transactieniveau) zijn intreden heeft gedaan. Wanneer dat zover is weet ik niet en tot die tijd is RGS ‘the next best thing’ dus geen fatamorgana.

Deze blogpost is ook verschenen op Accountancynieuws.nl

Bezoek ook de website www.unit4.nl voor meer informatie.

arrowUp

Terug naar boven